AMUNATCOLL
Zbiory przyrodnicze UAM w internecie:
digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuKolekcje botaniczne i mykologiczne

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Zielnik roślin naczyniowych (POZ)190.000 arkuszy
Zielnik roślin naczyniowych – tropikalnych (POZG)160.000 arkuszy
Zielnik mchów (POZG)90.000 torebek zielnikowych
Zielnik wątrobowców (POZW)42.000 torebek zielnikowych
Kolekcja porostów 30.000 torebek zielnikowych
Zielnik glonów Zakładu Hydrobiologii6.000 arkuszy, torebek zielnikowych, preparatów mikroskopowych
Zielnik Ogrodu Botanicznego UAM1.100 arkuszy zielnikowych i 100 szklanych pojemników z organami podziemnymi roślin w alkoholu
Kolekcja mykologiczna (POZM) i Mycotheca18.800 torebek i 1.200 arkuszy


Chrząszcze (Coleoptera)

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Kolekcja chrząszczy Coleoptera P. Lackschewitza z okolic Rygi 1895-190335 gablot, 10.000 spreparowanych suchych okazów
Kolekcja chrząszczy Coleoptera świata – różnych autorów60 gablot, ok. 4.000 spreparowanych suchych okazów
Kolekcja chrząszczy z rodziny Chrysomelidae W. Stypa-Mirek20 gablot, ok. 1.500 spreparowanych suchych okazów
Kolekcja owadów (głównie Coleoptera) A. Szmyta45 gablot, ok. 4.000 spreparowanych suchych okazów


Owady/Insecta – varia

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Kolekcja pluskwiaków różnoskrzydłych Heteroptera J. Kasprowicza30 gablot; ok. 1.200 spreparowanych suchych okazów
Kolekcja jętek Ephemeroptera doc. M. Keffermuller30 słoi, zbiory mokre, ok. 2000 okazów
Kolekcja błonkówek (Hymenoptera) Polski J. Mirka45 gablot, ok. 4.000 suchych okazów
Owady minujące Polski (Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera i Diptera) M. Beiger1800 teczek zielnikowych, 30 gablot; preparaty mikroskopowe, zbiory mokre: (larwy, aparaty kopulacyjne samców) 3000 okazów
Owady Polski – różni autorzy180 gablot, 10.000 okazów
Owady świata P. Naskręckiego30 gablot, 25 słoi z preparatami mokrymi, ok. 2.000 okazów
Kolekcje ektopasożytów – pcheł (Siphonaptera) ssaków i ptaków W. Skuratowicza i R. Bajaczyka35 słoi, 45 teczek, 5 pudeł z preparatami mikroskopowymi; łącznie ok. 10.000 okazów


Mięczaki/Mollusca

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Zbiór mięczaków J. Urbańskiego; ślimaki80.000 okazów, 1125 fotografii, 50 zdjęć skaningowych
Zbiór ślimaków Wielkopolski J. Kaczmarka30.000 okazów
Kolekcja muszli ślimaków lądowych Zakładu Zoologii Ogólnej z lat 1960-201610.000 okazów
Kolekcja ślimaka winniczka Helix pomatia z Polski z lat 1959-201630.000 skorupek i 15.000 ciałek zakonserwowanych w alkoholu


Wije/Myriapoda

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Kolekcja pareczników (Chilopoda) M. Kaczmarek i M. Leśniewskiej150 słoi zbiorów mokrych; 30.000 okazów
Chilopoda i Diplopoda Polski – kolekcja HNCNieoznaczone okazy (ok. 15000) z 1000 prób glebowych i prób martwego drewna


Pajęczaki/Arachnida

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Kolekcja roztoczy z podrzędu Uropodina Polski J. Błoszyka160.000 okazów, 500 zdjęć skaningowych; 1.000 fotografii mikroskopowych; 10.000 preparatów mikroskopowych
Kolekcja egzotycznych gatunków Uropodina J. Błoszyka100.000 okazów z Azji, Afryki, Ameryki Południowej, Australii, Nowej Gwinei, Borneo (zbiory mokre); 3000 preparatów mikroskopowych
Zbiory akarologiczne – varia; w tym materiały dowodowe publikacji700.000 okazów; 2.000 preparatów mikroskopowych
Pająki Polski – zbiory różnych autorów20.000 okazów; ok. 560 gatunków; przechowywane na mokro
Różne grupy pajęczaków (zaleszczotki, kosarze) Polski1500 okazów; ok. 40 gatunków (znaczna część materiału nieoznaczona); przechowywane na mokro


Kręgowce/Vertebrata

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Kolekcja smoczkoustych i ryb (Cyclostomata, Pisces)300 spreparowanych okazów lub przechowywanych na mokro
Kolekcja płazów i gadów (Amphibia, Reptilia)100 okazów muzealnych; w tym gatunki chronione, gatunki z załącznika II Natura 2000 i gatunki z listy CITES
Kolekcja ptaków (Aves)600 okazów muzealnych
Kolekcja oologiczna3.000 jaj ptaków w postaci wydmuszek
Kolekcja ssaków (Mammalia)120 okazów muzealnych
Unikatowa kolekcja kości drobnych ssaków pochodzących z wypluwek10.000 okazów
Drobne ssaki Polski – zbiory Zakładu Zoologii Systematycznej160 gablot i pudeł zawierających czaszki i skóry drobnych ssaków


Kolekcje obejmujące różne grupy zwierząt

KOLEKCJA ZASOBY KOLEKCJI
Różne grupy bezkręgowców – materiały dowodowe prac na stopień z lat 1959-2016, zbiory przejęte z dawnego Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu500 słoi ze zbiorami mokrymi; 250 kartonów z materiałami suchymi; 50 gablot; 20 teczek preparatów mikroskopowych; łącznie ponad 80.000 okazów
Kolekcja prób glebowych i fauny glebowej40.000 prób glebowych z całego świata; próby zawierają nierozsegregowany materiał z wielu grup fauny glebowej; częściowo wybrano z nich i opracowano: Zaleszczotki, Ptictima, Zerconidae, Uropodina, Labidostommatina; materiał szacowany na co najmniej 1.000.000 okazów możliwych do dalszego opracowania (w tym zdigitalizowano w formie katalogu cyfrowego 25.000 prób glebowych pochodzących z różnych kontynentów; skatalogowano wybrane grupy roztoczy pozyskane z prób glebowych; ponad 1.000 gatunków i 500.000 okazów
Niesporczaki (Tardigrada) dr. Ł. KaczmarkaMateriały typowe; 10 preparatów mikroskopowych
Preparaty anatomiczne strunowców (Chordata)46 sztuk
Repozytorium fotograficzne typów opisowych zwierząt, których przechowywanie jest niemożliwe: brzuchorzęski (Gastrotricha), ameby oskorupione (Testacea)160 zdjęć (zdigitalizowane w formie 160 plików graficznych) zgodnie ze standardami wymogów naukowych czasopism taksonomicznych; zdigitalizowane – 100% i w pełni udostępniona w sieci internetowej
Kolekcja mikroskopowych preparatów bezkręgowców5.800 preparatów, 500 taksonów; niezdigitalizowane
Kolekcje historycznych pomocy naukowych – woskowe modele embrionów wyprodukowane na przełomie XIX i XX wieku przez Adolfa Zieglera z Fryburga60 egzemplarzy modeli woskowych
Zbiór bezkręgowców o charakterze dydaktycznym10.000 okazów
Kolekcja okazów z listy CITES przekazana przez Izby CelnePonad 50 okazów – głównie koralowców; zdigitalizowana w formie listy eksponatów.