AMUNATCOLL
Zbiory przyrodnicze UAM w internecie:
digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuAkcja „Nie-boska ambrozja”

W tym roku ukazał się „Poznański Przewodnik Alergika” (red. Ł. Grewling i B. Jackowiak), który jest dostępny na stronie Wydziału Biologii UAM (http://paero.home.amu.edu.pl/kalendarz-pylkowy) oraz Wydawnictwa Kontekst (www.wkn.com.pl). Zwróciliśmy w nim m.in. uwagę na rosnące zagrożenie alergologiczne związane z obserwowanym w Poznaniu coraz częściej gatunkiem rośliny o nazwie: ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia). Zaproponowaliśmy jednocześnie podjęcie działań społecznych mających na celu: (1) zlokalizowanie populacji ambrozji w mieście, (2) monitorowanie i likwidację zasobów tej rośliny.


Przewodnik do pracy z aplikacją mobilną oraz z portalem AMUNATCOLL dostępny jest tutaj.

Zachęcamy również do obejrzenia klipu prezentującego zastosowanie aplikacji mobilnej AMUNATCOLL w dokumentowaniu obserwacji przyrodniczych, opracowanego przez Sekcję BioGIS Koła Naukowego Przyrodników UAM.


Plan przedsięwzięcia

Webinarium pt. „Nie-boska ambrozja w Poznaniu: razem tworzymy mapę występowania najbardziej alergennej rośliny świata”; 8 września br. o godz. 16.00; prowadzący: dr Łukasz Grewling i dr Maciej Nowak.

Link do webinarium: link

Poszukiwanie i kartowanie stanowisk ambrozji w Poznaniu z udziałem społeczeństwa, przy wykorzystaniu systemu AMUNATCOLL IT; 9-25 września br.

Przedstawienie Władzom m. Poznania rekomendacji dotyczących ograniczenia zagrożenia alergologicznego powodowanego przez ambrozję; 30 września br.


Kompendium wiedzy o ambrozji bylicolistnej (Ambrosia artemisiifolia)

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że rodzaj ambrozja (Ambrosia) jest reprezentowany we florze Poznania przez jeden gatunek o nazwie ambrozja bylicolistna (A. artemisiifolia), dlatego na nim skupimy tutaj uwagę. Nie można jednak wykluczyć, że szeroko zakrojone badania z udziałem społeczeństwa wskażą na obecność innych przedstawicieli tego rodzaju.

Pokrój i budowa (zobacz zdjęcia w pliku pdf)

Pochodzenie

Węgrzech, Bałkanach, Ukrainie, w południowej Francji, czy północnych Włoszech. W Polsce, populacje ambrozji bylicolistnej spotykane są głównie na południu i południowym zachodzie kraju.

Znaczenie dla człowieka

Ambrozja w Poznaniu


Wskazówki dla uczestników akcji „Nie-boska ambrozja”

Opracowanie mapy występowania ambrozji w Poznaniu nie jest łatwym przedsięwzięciem ponieważ roślina ta występuje rzadko, tworząc niewielkie populacje (na szczęście!) a jej rozpoznanie w terenie nie należy do łatwych.

Gdzie szukać?

Dotychczasowe ślady występowania ambrozji w mieście wskazują, że ambrozja może rozprzestrzeniać się z nasionami słonecznika lub podobnie jak wiele innych gatunków obcego pochodzenia z transportem kolejowym lub drogowym. Może zajmować takie lądowe siedliska otwarte, pozbawione konkurencji ze strony innych roślin, jak:

Z dużym prawdopodobieństwem można wykluczyć z badań siedliska o charakterze naturalnym (np. lasy, łąki) oraz siedliska podmokłe.

Jak rozpoznać?

Mamy nadzieję, że powyższy opis budowy i zdjęcia rośliny pozwolą rozpoznać ambrozję w terenie. Tym nie mniej warto zwrócić uwagę na bylicę pospolitą (Artemisia vulgaris), gatunek najbardziej podobny do ambrozji bylicolistnej, a w dodatku pospolicie występujący w Poznaniu, także w siedliskach potencjalnie dostępnych dla ambrozji.

Pokrój i budowa bylicy pospolitej (zobacz zdjęcia w pliku pdf)

Jak wykonać obserwację?

Akcja „Nie-boska ambrozja” przeprowadzona będzie przy pomocy systemu AMUNATCOLL IT, który powstał w ramach projektu „AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.Organizatorzy Akcji „Nie-boska ambrozja”

prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, dr Łukasz Grewling, dr Maciej Nowak