AMUNATCOLL
Zbiory przyrodnicze UAM w internecie:
digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Noe Naukowców 2023 - Rośliny Wielkopolski

03-11-2023, Krystian Florkowski i Krzysztof Stawrakakis

W ramach kolejnej edycji Nocy Naukowców, zespół Laboratorium Cyfryzacji Bioróżnorodności Wydziału Biologii UAM prezentował wystawę roślin wielkopolski. Gatunki żywych roślin, zebranych z terenu wraz ze zbiorami zielnikowymi, zostały zaklasyfikowane do charakterystycznych zbiorowisk. Za pomocą bazy AMUNATCOLL, mogliśmy przedstawić uczestnikom lokalizacje stanowisk, gdzie znajdują się poszczególne zbiorowiska. Omówiliśmy również zagadnienia związane z wymaganiami siedliskowymi rodzimych roślin, wskazaliśmy postępujące zmiany w obrębie roślinności oraz opisaliśmy zasady prowadzenia obserwacji, korzystając z narzędzi AMUNATCOLL i reguły tworzenia zbiorów zielnikowych.Rośliny lądowe jako bioindykatory 2022

03-11-2023, Krystian Florkowski i Krzysztof Stawrakakis

Podczas corocznej, ogólnopolskiej imprezy Noc Naukowców, zespół Laboratorium Cyfryzacji Bioróżnorodności prezentował zbiory zielnikowe, które zostały zdigitalizowane w ramach projektu AMUNATCOLL. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać zarówno okazy cyfrowe w formie skanów, jak i pierwotne arkusze zielnikowe, przechowywane na Wydziale Biologii UAM. Stanowisko było podzielone na dwie części: pierwsza zawierała wybrane gatunki roślin lądowych związane z tematyką bioindykacji, głównie wskazujące właściwości gleby takie jak przepuszczalność, kwasowość i zasadowość, czy zawartość azotu; druga część składała się z wystawy porostów, będących dobrymi wskaźnikami podczas określania zanieczyszczenia powietrza, związanego np. z przemysłem lub urbanizacją.NOC NAUKOWCÓW STUDIO LIVE START GODZ. 16.00

16-09-2021, Katarzyna JACKOWSKA

W tym roku zapraszamy na Noc Naukowców online. Koniecznie wejdźcie 24 września 2021 roku na stronę link/ i wysłuchajcie wystąpienia p. prof. dr. hab. Jerzego Błoszyka i p. dr. Marcina Lawendy.BioPiknik Online: Obserwacje przyrodnicze na mojej mapie z aplikacją AMUNATCOLL

31-08-2021, Katarzyna JACKOWSKA

Jeśli w lesie lub na łące zobaczycie kogoś zawzięcie fotografującego małe i duże rośliny lub zwierzęta, to może to być użytkownik aplikacji Amunatcoll! Członkowie Sekcji BioGIS KNP opowiedzą, jak możemy pomóc katalogować przyrodę!

linkWywiad w telewizji WTK

12-07-2021, Katarzyna JACKOWSKA

Kierownik projektu "AMU Nature Collections – online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" Pan prof. dr hab. Bogdan Jackowiak, był gościem telewizji WTK. Zapraszamy do obejrzenia materiału.
linkJuż lipcu 2021 będzie można korzystać z bazy danych o okazach Wydziału Biologii UAM!

10-05-2021, Katarzyna JACKOWSKA

Trzonem systemu informatycznego, który chcemy zaoferować każdemu zainteresowanemu użytkownikowi jest baza danych przechowująca informacje o Zbiorach Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. Jest to złożony system obejmujący z jednej strony ustrukturyzowane informacje taksonomiczne a z drugiej dane multimedialne takie jak skany, zdjęcia, pliki wideo czy audio stanowiące doskonałe uzupełnienie materiału taksonomicznego.
Bardzo ciekawym rozwiązaniem utworzonym w ramach naszego projektu jest aplikacja mobilna (dostępna na systemy iOS i Android) pozwalająca wyjść użytkownikowi z gabinetu i prowadzić badania w warunkach terenowych. Umożliwia ona gromadzenie informacji o zbieranych materiałach biologicznych poprzez wprowadzanie obserwacji, a następnie, po wyeksportowaniu do własnej bazy, ich porównywanie, tworzenie raportów czy analizę geoprzestrzenną.

Zapraszamy do obejrzenia filmów instruktażowych!
link
linkSzkolenia w ramach projektu "AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”.

01-02-2021, Katarzyna JACKOWSKA

W dniach 21 i 28 stycznia 2021 r. odbyły się szkolenia mające na celu przygotowanie do korzystania z systemu informatycznego AMUNATCOLL. Szkolenia odbyły się w formie udostępnionych Uczestnikom materiałów filmowych, forum uczestników na Platformie Moodle oraz spotkań on-line na Platformie Teams z autorami systemu.
Celem projektu AMUNATCOLL jest szerokie udostępnienie zdigitalizowanych kolekcji przyrodniczych: glonów, roślin, grzybów, porostów i zwierząt. Zgromadzone na Wydziale Biologii UAM okazy pochodzą z wielu regionów świata i były zbierane przez kilkuset badaczy w okresie niemal 200 lat. Dzięki nowym technologiom będą wkrótce do dyspozycji naukowców, studentów, nauczycieli, uczniów, pracowników i służb ochrony środowiska oraz wszystkich miłośników przyrody.
W ostatnim roku prac projektowych przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa filmy instruktażowe ukazujące podstawowe funkcjonalności dwóch komponentów tworzonego systemu informatycznego: portalu, który zapewnia dostęp do bazy danych o okazach i innych formach dokumentacji różnorodności biologicznej; aplikacji mobilnej, która jest przeznaczona do zbierania i dokumentowania obserwacji terenowych.
Obie prezentacje odzwierciedlają aktualny stan prac nad systemem AMUNATCOLL. Jego ostateczny kształt zależeć będzie w dużym stopniu od Państwa uwag i opinii. Można było je umieszczać na otwartym dla uczestników, na Platformie Moodle forum internetowym.
We wszelkich sprawach związanych z projektem AMUNATCOLL można kontaktować się korzystając z formularza zamieszczonego na stronie projektu linkFilm reklamowy Amunatcoll

18-01-2021, Katarzyna JACKOWSKA

Realizacja projektu Amunatcoll to wyzwanie w wielu aspektach. Dwa miliony rekordów i kilkaset terabajtów danych ikonograficznych zostanie udostępnionych na portalu i w aplikacji mobilnej. Baza danych przechowująca informacje o okazach Wydziału Biologii UAM będzie udostępniona w systemie otwartym dla użytkowników internetu z całego świata w lipcu 2021. Zapraszamy do obejrzenia filmu!

linkNoc Biologów 2021

18-01-2021, Katarzyna JACKOWSKA

W dniu 8 stycznia 2021 r. zaprezentowaliśmy na spotkaniu online nagranie filmowe, z wykładu w pasiece, gdzie dr Michał Kupczyk pokazał bogactwo pszczołowatych w Polsce i opowiedział jaką ogromną rolę spełniają w naszym życiu. Zapraszamy do obejrzenia filmu!

link